PROMOCJA NA WYBRANE TURNUSY-DO 25% TANIEJ

Formularz zapisu

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi półkoloniami! Wybierając opcję wpłaty zadatku, prosimy o uiszczenie kwoty 300 zł. Zadatek ten stanowi gwarancję rezerwacji miejsca dla Twojego dziecka.

Proszę pamiętać o następujących kwestiach dotyczących zadatku:

  • Zadatek jest niezwracalny. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach ze strony klienta, wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
  • Pozostała część opłaty za półkolonie, czyli dopełnienie całkowitej kwoty, musi być wpłacona najpóźniej

6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia półkolonii. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana

w wyznaczonym terminie, rezerwacja może zostać anulowana, a wpłacony zadatek przepada.

Dokonując wpłaty zadatku, akceptujesz powyższe warunki.